IZONIL là vữa tô sử dụng công nghệ đặc biệt 100% hiệu quả, để giải quyết vấn đề với hơi ẩm mắc kẹt trong những công trình.

IZONIL là vữa tô kết hợp 100% khả năng chống thấm và thoát ẩm (khả năng thoát hơi ẩm bên trong tường).

IZONIL thay thế cho vữa tô thông thường

IZONIL cung cấp giải pháp 100% chống thấm

IZONIL cung cấp giải pháp 100% thoát ẩm

Ứng dụng công nghệ vật lý

IZONIL sử dụng nguyên tắc vật lý thay thế cho các nguyên tắc hóa học (truyền thống) để giải quyết vấn đề hơi ẩm mắc kẹt trong công trình.

Xem Video Sản Phẩm

Định nghĩa lại vữa tô

IZONIL với hệ thống thoát ẩm (WDS) kết hợp khả năng thở tốt (hệ số hiệu quả thoát hơi nước µ < 8) với khả năng chống thấm ở áp suất 1 bar (độ thấm nước <1mm).

Xem Video – Hoạt Động Thở

IZONIL với hệ thống thoát ẩm (WDS) được sản xuất bởi hệ thống phối trộn tự động; bao gồm xi măng, cát và thành phần IZO.

Xi măng được sử dụng như là chất liên kết trong IZONIL WDS

Cát được sử dụng như là chất nền trong IZONIL WDS

Thành phần IZO được sử dụng như là phụ gia trong IZONIL WDS

LIÊN HỆ IZONIL VIỆT NAM

Phân phối độc quyền sản phẩm tại Việt Nam, Cambodia, Laos

LIÊN HỆ MUA HÀNG