Vữa Tô IZONIL Hard – WDS 02

Vữa tô chống thấm và thoát ẩm tường trong là hỗn hợp vữa khô trộn sẵn bao gồm: Cát, xi măng và phụ gia IZONIL. Sau khi ứng dụng sẽ tạo ra một lớp bảo vệ chống thấm nước và dễ thoát hơi ẩm.