Showing all 1 result

Bột bả (trét) tường chống thấm IZONIL.
Công nghệ chống thấm 100% đến từ Châu Âu!