Ứng dụng thi công vữa IZONIL bằng máy phun vữa (phun lớp dày)

IZONIL – Công nghệ chống thấm đến từ Châu Âu!

Ứng dụng thi công vữa IZONIL bằng máy phun vữa (phun lớp mỏng)

IZONIL – Công nghệ chống thấm đến từ Châu Âu!

Nguyên lý chống thấm & thoát ẩm của IZONIL – Công nghệ chống thấm Châu Âu

IZONIL – Công nghệ chống thấm đến từ Châu Âu!

Khả năng chống thấm tuyệt vời của bao vữa IZONIL sản xuất từ năm 2000

IZONIL – Công nghệ chống thấm đến từ Châu Âu!

Thực nghiệm khả năng thoát hơi ẩm & thoáng khí của sản phẩm IZONIL

IZONIL – Công nghệ chống thấm đến từ Châu Âu!

Kiểm tra khả năng hút nước của sản phẩm chống thấm IZONIL

IZONIL – Công nghệ chống thấm đến từ Châu Âu!

Thi công bột bả tường chống thấm IZONIL SKIM COAT

IZONIL – Công nghệ chống thấm đến từ Châu Âu!  

Hướng dẫn thi công chống thấm nhà vệ sinh chỉ dày 5mm với IZONIL Extra

IZONIL – Công nghệ chống thấm đến từ Châu Âu!  

Thực nghiệm kiểm tra khả năng thoát hơi ẩm của bột bả IZONIL SKIM COAT

IZONIL – Công nghệ chống thấm đến từ Châu Âu!